VORGLÜHRELAIS



OPEL
1.7 2.0
09 132 691
51 299 008
preis 36,90 EUR
(Netto preis 30,00 EUR)
1.3 CDTI
Y13DT, Z13DT, Z13DTJ
55353011,6235240
51 99014 A
preis 49,20 EUR
(Netto preis 40,00 EUR)
OPEL
1.7, 1.9, 2.0, 2.0
51 299 018
55 354 141
 
preis 36,90 EUR
(Netto preis 30,00 EUR)
1.9 CDTI
Z19DT, Z19DTL, Z19DTH
55 353 011, 62 35 240
51 299 014 A
preis 49,20 EUR
(Netto preis 40,00 EUR)
2.0 Y20DTH
2.2 Y22DTR
55353011, 6235240
51299014
preis 49,20 EUR
(Netto preis 40,00 EUR)

3.0 CDTI
Y30DT, Z30DT
97322751, 6235241
24451765

preis 80,00 EUR
(Netto preis 65,04 EUR)